Nhiệm vụ

a) Khuyến khích đào tạo phổ thông tại Việt Nam, đặc biệt qua việc hỗ trợ tài chính để mua sắm sách giáo khoa và dụng cụ học tập cũng như cấp học bổng cho các học sinh gia đình nghèo và các học sinh có động cơ và kết quả học tập xuất sắc, trước hết tại trường phổ thông Cấp 1 và Cấp 2 tại xã Trưng Vương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

b) Khuyến khích đào tạo nghề và đào tạo đại học cũng như việc chuyển giao bí quyết trong Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ giữa Việt Nam và CHLB Đức qua việc trao giải và trợ cấp tài chính dưới dạng cấp học bổng từng phần trong một thời gian nhất định cho sinh viên có thành tích xuất sắc.

c) Khuyến khích các ý tưởng và các concept (luận chứng) cho việc lập nghiệp và phát triển bền vững các dự án và doanh nghiệp, chủ yếu trong nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt qua việc hỗ trợ tài chính cho việc tư vấn về concept cũng như cho việc đào tạo và nâng cao trình độ đối với các nhà quản lý và giám đốc doanh nghiệp trong nông nghiệp và kinh tế trang trại tại Tỉnh Phú Thọ.

d) Khuyến khích tài năng âm nhạc, đặc biệt trong việc bảo tồn các làn điệu dân ca Đức và Việt Nam qua việc trao giải tài năng và trợ cấp tài chính dưới dạng cấp học bổng từng phần trong một thời gian nhất định cho các học sinh và sinh viên âm nhạc.

e) Khuyến khích trao đổi văn hóa và âm nhạc giữa hai nước Việt Nam và Đức qua việc hỗ trợ tài chính cho các dự án khoa học về văn hóa và ngôn ngữ cũng như cho các buổi biểu diễn âm nhạc tại hai nước Đức và Việt Nam.