Sự kiện tại Đức

Lễ ra mắt

15.06.2017 tại Berlin
tại WABE-Theater Berlin.