Impressum

Đào Minh Quang – Stiftung
Peter-Gast-Weg 1A
12557 Berlin-Köpenick
Tel.:+49-30-514 886 52 hoặc +49-30-981 46 86
Fax: +49-30-514 886 40 hoặc +49-30-986 953 07
E-Mail: info@dao-stiftung.com
             dao@dao-stiftung.com
Webseite: www.dao-stiftung.com

Quỹ chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước trong khuôn khổ của Luật về Quỹ hiện hành ở Bang Berlin. Cơ quan giám sát nhà nước đối với Quỹ là Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng Bang Berlin, tại Salzburger Str. 21-25, 10825 Berlin.