Học viện Quỹ Đào Minh Quang

Khuyến khích giáo dục và đào tạo với mục tiêu phát triển tự lập và bền vững là mục tiêu quan trọng nhất của Quỹ Đào Minh Quang. Bên cạnh việc hỗ trợ các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước, từ giáo dục phổ thông đến đại học, trên các hướng chuyên ngành từ khoa học xã hội và nhân văn đến khoa học tự nhiên và đào tạo nghệ thuật, Quỹ dự kiến sẽ xây dựng một hình thức đào tạo và bồi dưỡng riêng – Học viện Quỹ Đào Minh Quang. Trong giai đoạn hoạt động đầu tiên Học viện sẽ tập trung vào chủ đề “Phương pháp thành lập và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Với sự hợp tác của các cơ sở đào tạo ở Việt Nam và các chuyên gia Đức từ Đức, một chương trình đào tạo và giáo trình khoá học sẽ được thiết kế dành cho các đối tượng tham gia là sinh viên, doanh nhân và những người quan tâm khác. Chương trình học tại chỗ tại một cơ sở đào tạo ở Việt Nam sẽ được bổ sung bởi các nội dung trực tuyến. Thông qua một trang mạng E-Lerning do Quỹ thiết kế và tài trợ, trong tương lai sẽ có thể tiến hành các tiết học và trao đổi trực tuyến, mang tính tương tác giữa các giảng viên từ Đức và các học viên, và ngược lại.

Tại đây sẽ có đường Link dẫn tới trang học trực tuyến của Học viện Quỹ Đào Minh Quang.