Thành viên HĐQT

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị

daominhquang
Ông Tiến sĩ Đào Minh Quang

Số điện thoại: +49-30-514 886 46 hoặc +49-30-981 46 86
Số Fax: +49-30-514 886 40
Thư điện tử: dao@dao-stiftung.com


2. Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đào Lê Minh
Ông Đào Lê Minh
Sinh viên Y Khoa, trường Đại học Charité, Đại học Tự do Berlin

Số điện thoại: +49-30-514 886 47
Số Fax: +49-30-514 886 40
Thư điện tử: daoleminh@dao-stiftung.com