Thư viện Phim & Ảnh

Văn hóa Toàn cảnh 15.06.2017 – Giữ hồn dân ca Việt tại Đức
Lễ ra mắt Quỹ

Báo chí

Dự Lễ ra mắt Quỹ Đào Minh Quang có đại diện giới chính trị, kinh tế và một số quỹ ở CHLB Đức cũng như đại diện một số hội đoàn người Việt….
Dân trí  ›  Thế giới  ›  Kiều bào

Thứ Bảy, 17/06/2017 – 09:07

 

Ra mắt quỹ từ thịện và công ích với số vốn 2 triệu Euro mang tên Đào Minh Quang tại Berlin.
tuoitreonline.de

17 Tháng Sáu, 2017

Lễ ra mắt Quỹ khuyến học và bảo tồn dân ca Việt – Đức
Thứ 6, 17:38, 16/06/2017
Tổ chức trọng thể lễ ra mắt Quỹ khuyến học và bảo tồn dân ca Việt-Đức
16.06.2017 09:11
Cộng đồng người Việt tại Đức bảo tồn các làn điệu dân ca
14/06/2017 19:08 GMT+7
Quỹ Đào Minh Quang hỗ trợ giáo dục và đào tạo Việt – Đức
Quỹ Đào Minh Quang hỗ trợ giáo dục và đào tạo Việt – Đức

nguoiviet.de

Thứ năm – 15/06/2017 00:12