Dự án tài trợ cho việc đào tạo sinh viên và doanh nhân trẻ trong việc thành lập và quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khuyến khích các ý tưởng và các concept (luận chứng) cho việc lập nghiệp và phát triển bền vững các dự án và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quỹ Đào Minh Quang. Với sự hợp tác của các cơ sở đào tạo ở Việt Nam và các chuyên gia Đức từ Đức, một chương trình đào tạo riêng về chủ đề “Phương pháp thành lập và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ” sẽ được thiết kế dành cho các đối tượng tham gia là sinh viên, doanh nhân và những người quan tâm khác. Chương trình học tại chỗ tại một cơ sở đào tạo ở Việt Nam sẽ được bổ sung bởi các nội dung trực tuyến. Thông qua một trang mạng E-Lerning do Quỹ thiết kế và tài trợ, trong tương lai sẽ có thể tiến hành các tiết học và trao đổi trực tuyến, mang tính tương tác giữa các giảng viên từ Đức và các học viên ở Việt Nam, và ngược lại.

Dự án tài trợ cho việc đào tạo sinh viên và doanh nhân trẻ trong việc thành lập và quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa